News – Haberler

Pencak Silat Recognized as UNESCO's Intangible Cultural Heritage

TEMPO.COJakarta – Pencak Silat martial art has been identified as the world’s cultural heritage during UNESCO’s 14th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Permanent representative to UNESCO, Surya Rosa Putra, confirmed the news which was announced during the session held in Bogota, Colombia, on December 9-14, 2019. A total of 42 cultural practices were proposed by participating members to be encrypted as part of the Representative List of the Intangible Cultural Heritage.

“Pencak Silat teaches us to be able to establish a good relationship with God, humans, and the environment. Albeit it introduces attacking techniques, most importantly, it teaches us to have self-control and maintain harmony,” said Surya.

The martial art is a typical Indonesian tradition that has been existing for generations. Originated in West Sumatra and West Java, it is then developed throughout the archipelago with unique movement and music that accompanied it in each region.

Pencaksilat Dünya UNESCO Kültürel Miras Listesinde

Pencak Silat savaş sanatı, UNESCO’nun Manevi Kültürel Mirasın Korunması hususunda yapmış olduğu 14. oturumunda dünyanın kültürel mirası olarak tanımlandı.
UNESCO Daimi Temsilcisi Surya Rosa Putra, 9-14 Aralık 2019’da Kolombiya’da Bogota’da düzenlenen oturumda açıklanan haberi teyit etti. Manevi Kültürel Mirasın bir parçası olmak üzere katılımcı üyeler tarafından toplam 42 kültürel uygulama önerildi.
Surya, “Pencak Silat, bize Tanrı, insanlar ve çevre ile iyi bir ilişki kurmayı öğretiyor. Saldırı tekniklerini tanıtmasına rağmen, en önemlisi, kendimizi kontrol etmeyi ve uyumu korumayı öğretiyor.” Dedi.
Savaş sanatı, pencaksilat tipik bir Endonezya geleneğidir. Nesiller boyunca var olmuştur. Batı Sumatra ve Batı Java’da ortaya çıkmış, daha sonra her bölgede kendisine eşlik eden benzersiz bir hareket ve müzik ile birlikle takımadalar boyunca geliştirilmiştir.
Pencaksilatın Manevi bir kültürel miras olarak korunması gereken tüm unsurlara sahip olduğu düşünülmektedir. Gelenek, sözlü gelenekler, sanat performansı, ritüeller ve festivaller, geleneksel el sanatları, sosyal bilgi ve uygulamalar ile yerel bilgelikten oluşur.
Pencak Silat’ın katılmasıyla birlikte Endonezya şu anda 11 UNESCO’nun manevi kültürel mirasına sahip olumuştur. Ülkede ayrıca 9 kültürel ve doğal miras alanı ve Asya ülkeleri arasında en yüksek rakam olan 15 biyosfer rezervi bulunmaktadır.